Giấy hẹn viết tay có đăng kiểm được không?

Giấy hẹn viết tay có đăng kiểm được không?

18/06/2024 Admin admin 0

CHỈ CÓ GIẤY HẸN CÔNG AN VIẾT TAY, Ô TÔ CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KIỂM? Bạn đọc có hỏi: “Mình bị mất đăng ký xe, sau khi đi làm thủ tục, cán bộ đăng ký có cấp cho Phiếu hẹn cấp lại...

Đọc thêm
Chỉ có Giấy hẹn viết tay, ô tô có được đăng kiểm?

Chỉ có Giấy hẹn viết tay, ô tô có được đăng kiểm?

18/06/2024 Admin admin 0

CHỈ CÓ GIẤY HẸN CÔNG AN VIẾT TAY, Ô TÔ CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KIỂM? Bạn đọc có hỏi: “Mình bị mất đăng ký xe, sau khi đi làm thủ tục, cán bộ đăng ký có cấp cho Phiếu hẹn cấp lại...

Đọc thêm