Bằng lái xe hỏng và mất hồ sơ gốc, có phải thi lại không?

Bằng lái xe hỏng và mất hồ sơ gốc, có phải thi lại không?

02/10/2023 Admin admin 0

BẰNG LÁI XE HỎNG VÀ MẤT HỒ SƠ GỐC, CÓ PHẢI THI LẠI KHÔNG? “Trường hợp bị rách bằng lái xe A1 và hồ sơ gốc bị mất thì có cấp lại được bằng lái không, hay phải thi lại?” –...

Đọc thêm