Biển số xe trúng đấu giá có được chuyển nhượng không?

Biển số xe trúng đấu giá có được chuyển nhượng không?

05/09/2023 Admin admin 0

BIỂN SỐ XE TRÚNG ĐẤU GIÁ CÓ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG KHÔNG? Căn cứ quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe...

Đọc thêm