Những điều cần biết về đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 15/8/2023

Những điều cần biết về đấu giá biển số xe ô tô từ ngày 15/8/2023

19/07/2023 Admin admin 0

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE Ô TÔ TỪ 15/8/2023 Số lượng, ký hiệu sê ri biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe ô tô...

Đọc thêm