Có Nên Mua Xe Ô Tô Cũ Khi Xe Hết Hạn Đăng Kiểm Đã Lâu?

Có Nên Mua Xe Ô Tô Cũ Khi Xe Hết Hạn Đăng Kiểm Đã Lâu?

28/06/2024 Admin admin 0

CÓ NÊN MUA XE Ô TÔ CŨ KHI XE HẾT HẠN ĐĂNG KIỂM ĐÃ LÂU?   Độc giả hỏi: “Gia đình tôi mới mua một chiếc xe ô tô cũ, nhưng xe này đã hết hạn đăng kiểm 6 tháng. Vậy nếu...

Đọc thêm
Có Nên Mua Xe Ô Tô Cũ Khi Xe Hết Hạn Đăng Kiểm Đã Lâu?

Có Nên Mua Xe Ô Tô Cũ Khi Xe Hết Hạn Đăng Kiểm Đã Lâu?

28/06/2024 Admin admin 0

CÓ NÊN MUA XE Ô TÔ CŨ KHI XE HẾT HẠN ĐĂNG KIỂM ĐÃ LÂU? Độc giả hỏi: “Gia đình tôi mới mua một chiếc xe ô tô cũ, nhưng xe này đã hết hạn đăng kiểm 6 tháng. Vậy nếu...

Đọc thêm