Tước Bằng Lái Xe Online Trên VNeID Như Thế Nào?

Tước Bằng Lái Xe Online Trên VNeID Như Thế Nào?

02/07/2024 Admin admin 0

TƯỚC BẰNG LÁI XE ONLINE TRÊN VNeID NHƯ THẾ NÀO?   Theo Thông tư 28/2024 sửa đổi, bổ sung thì việc kiểm tra thông tin của giấy tờ trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, cơ...

Đọc thêm