Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe từ ngày 15/8

Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe từ ngày 15/8

19/07/2023 Admin admin 0

KHÔNG NỘP PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XE TỪ 15/8/2013 Theo Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì nguyên tắc đăng ký xe được quy định như sau: - Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo...

Đọc thêm
Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lưu ý chủ xe khi chuyển quyền sở hữu để tránh bị phạt

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lưu ý chủ xe khi chuyển quyền sở hữu để tránh bị phạt

14/07/2023 Admin admin 0

THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA: LƯU Ý CHỦ XE KHI CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU ĐỂ TRÁNH BỊ PHẠT Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường...

Đọc thêm