Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe từ ngày 15/8

Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe từ ngày 15/8

19/07/2023 Admin admin 0

KHÔNG NỘP PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XE TỪ 15/8/2013 Theo Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì nguyên tắc đăng ký xe được quy định như sau: - Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo...

Đọc thêm