Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lưu ý chủ xe khi chuyển quyền sở hữu để tránh bị phạt

Thông tư 24/2023/TT-BCA: Lưu ý chủ xe khi chuyển quyền sở hữu để tránh bị phạt

14/07/2023 Admin admin 0

THÔNG TƯ 24/2023/TT-BCA: LƯU Ý CHỦ XE KHI CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU ĐỂ TRÁNH BỊ PHẠT Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường...

Đọc thêm