Dịch vụ sang tên xe, chuyển quyền sở hữu phương tiện

Dịch vụ sang tên xe, chuyển quyền sở hữu phương tiện

10/03/2017 Admin 0

Dịch vụ sang tên xe, chuyển quyền sở hữu phương tiện

Đọc thêm
Có cần thiết phải sang tên xe sau khi chuyển nhượng?

Có cần thiết phải sang tên xe sau khi chuyển nhượng?

10/03/2017 Admin 0

Đọc thêm
Sang tên xe ô tô theo quy định mới 2015

Sang tên xe ô tô theo quy định mới 2015

10/03/2017 Admin 0

Đọc thêm
Xe công ty mất hóa đơn có sang tên được không ?

Xe công ty mất hóa đơn có sang tên được không ?

10/03/2017 Admin 0

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 các phương tiện khi sang tên đổi chủ bắt buộc phải có hợp đồng công chứng mua bán đối với những xe mang tên cá nhân, còn với những xe mang tên chủ sở hữu là công ty thì cần phải xuất hóa đơn VAT. Thiếu các giấy tờ này, xe sẽ không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu được.

Đọc thêm