Có thể đứng tên xe khi vắng mặt?

Có thể đứng tên xe khi vắng mặt?

10/03/2017 Admin 0

Đọc thêm
Thủ tục mua lại xe công ty năm 2016 như thế nào?

Thủ tục mua lại xe công ty năm 2016 như thế nào?

10/03/2017 Admin 0

Đọc thêm
Sang tên xe 2015 - cần những thủ tục gì?

Sang tên xe 2015 - cần những thủ tục gì?

10/03/2017 Admin 0

Đọc thêm
Hợp đồng ủy quyền có sang tên xe được không ?

Hợp đồng ủy quyền có sang tên xe được không ?

10/03/2017 Admin 0

Bạn không phải là người đứng tên trên đăng ký xe, nhưng được chủ xe ủy quyền cho sử dụng? bạn đang thắc mắc rằng mình có được thay mặt chủ xe làm thủ tục mua bán, sang tên, hay cho tặng chiếc xe đó không? Nếu có thì bạn phải làm gì?

Đọc thêm