Thời Hạn Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Để Không Phải Thi Lại

Thời Hạn Cấp Đổi Giấy Phép Lái Xe Để Không Phải Thi Lại

02/07/2024 Admin admin 0

THỜI HẠN CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE ĐỂ KHÔNG PHẢI THI LẠI   Theo điều 17, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: Giấy phép lái xe B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Về thời hạn cấp đổi giấy...

Đọc thêm