Phương tiện nào bắt buộc lắp camera hành trình?

Phương tiện nào bắt buộc lắp camera hành trình?

27/02/2018 Admin admin 0

NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NÀO BẮT BUỘC PHẢI LẮP CAMERA HÀNH TRÌNH? Trả lời: Luật Giao thông đường bộ tại Khoản 1, Điều 67 quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô...

Đọc thêm