Những trường hợp xe ôtô được đăng kí biển tạm từ ngày 15.8.2023

Những trường hợp xe ôtô được đăng kí biển tạm từ ngày 15.8.2023

21/07/2023 Admin admin 0

NHỮNG TRƯỜNG HỢP XE Ô TÔ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BIỂN TẠM TỪ NGÀY 15.8.2023   Theo Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15.8, xe ôtô...

Đọc thêm
Những trường hợp xe ôtô được đăng kí biển tạm từ ngày 15.8.2023

Những trường hợp xe ôtô được đăng kí biển tạm từ ngày 15.8.2023

21/07/2023 Admin admin 0

NHỮNG TRƯỜNG HỢP XE Ô TÔ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BIỂN TẠM TỪ NGÀY 15.8.2023   Theo Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15.8, xe ôtô...

Đọc thêm