Từ 01/01/2025, Giấy Phép Lái Xe Hiện Hành được sử dụng như thế nào?

Từ 01/01/2025, Giấy Phép Lái Xe Hiện Hành được sử dụng như thế nào?

11/07/2024 Admin admin 0

TỪ 1/1/2025, GIẤY PHÉP LÁI XE HIỆN HÀNH

ĐƯỢC SỬ DỤNG THẾ NÀO?

 

Luật Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng quy định cụ thể trường hợp người có GPLX đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Cụ thể: 

 

a) GPLX hạng A1 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 175 cmhoặc có công suất động cơ điện đến 14 kW.

 

b) GPLX hạng A2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A.

 

c) GPLX hạng A3 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1.

 

d) GPLX hạng A4 được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng.

 

đ) GPLX hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động.

 

e) GPLX hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B, hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

 

g) GPLX hạng C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.

h) GPLX hạng D được đổi, cấp lại sang GPLX hạng D2 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên;

 

i) GPLX hạng E được đổi, cấp lại sang GPLX hạng D và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.

 

k) GPLX hạng FB2 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng C1E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

 

l) GPLX hạng FC được đổi, cấp lại sang GPLX hạng CE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.

 

m) GPLX hạng FD được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.

 

n) GPLX hạng FE được đổi, cấp lại sang GPLX hạng DE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên.

 

Bên cạnh đó, người học lái xe đã được đào tạo lái xe trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc đang được đào tạo lái xe tại ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa được sát hạch, cấp giấy phép lái xe thì được sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hạng GPLX đổi, cấp lại quy định trên.

(Theo Báo LĐ)

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.