Thông tư mới về chuyển đổi bằng lái xe ô tô

Thông tư mới về chuyển đổi bằng lái xe ô tô

10/03/2017 Admin 0

 

             Thông tư mới về chuyển đổi bằng lái xe ô tô

Trước 31/12/2016, phải chuyển đổi bằng lái xe ô tô sang vật liệu PET

Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được quy định rất cụ thể tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, có hiệu lực từ 01/01/2016.

Theo đó, Giấy phép lái xe ô tô và Giấy phép lái xe hạng A4 bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2016; đối với Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) phải được chuyển đổi trước ngày 31/12/2020. Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi này, người có Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe.

Cũng theo Thông tư này, người có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe; trường hợp quá hạn từ 01 năm trở lên phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.