Ngân hàng cấp giấy biên nhận cho xe đang thế chấp

Ngân hàng cấp giấy biên nhận cho xe đang thế chấp

26/09/2017 Admin admin 0

NGÂN HÀNG CẤP BIÊN NHẬN GIỮ ĐĂNG KÝ XE VỚI XE ĐANG THẾ CHẤP

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông( Giấy biên nhân thế chấp) đang thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nội dung của Giấy biên nhận thế chấp bao gồm các nội dung sau:

  1. Tên gọi: Giấy biên nhân thế chấp.
  2. Số Giấy biên nhận thế chấp.
  3. Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng nhận thế chấp.
  4. Tên của bên thế chấp, số CMT hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân.
  5. Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của  phương tiện giao thông.
  6. Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp.
  7. Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Thời hạn hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp do các bên thỏa thuận, nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của hợp đồng thế chấp.

(Sưu tầm)

Website:http://www.sangtenxe.vn

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.