Mức xử phạt nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe

Mức xử phạt nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi đăng ký xe

01/09/2023 Admin admin 0

MỨC XỬ PHẠT NẾU CHỦ XE KHÔNG LÀM THỦ TỤC THU HỒI ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ XE

Tại điểm b, khoản 4, Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, quy định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi; trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe bắt buộc phải thực hiện thủ tục thu hồi. Khi chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển số xe sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Mức xử phạt đối với chủ xe “Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe; biển số xe”  được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, đối với mô tô, xe máy sẽ bị phạt từ 800 ngàn  đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; 1,6 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức (điểm e, khoản 5, điều 30, Nghị định 100). Đối với ô tô, nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 4 – 8 triệu đồng đối với tổ chức (điểm c, khoản 7, điều 30, Nghị định 100).

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.