Không nộp phí đường bộ bị phạt bao nhiêu tiền?

Không nộp phí đường bộ bị phạt bao nhiêu tiền?

17/10/2023 Admin admin 0

KHÔNG NỘP PHÍ ĐƯỜNG BỘ BỊ PHẠT BAO NHIÊU TIỀN?

Phí đường bộ được hiểu là loại phí được thu vào ngân sách nhà nước từ việc sử dụng đường bộ và dịch vụ giao thông trên đường bộ. Đây là một hình thức thu thuế hoặc phí dùng để tài trợ cho quá trình xây dựng, duy trì và quản lý hệ thống đường bộ cũng như cung cấp các dịch vụ công cộng liên quan đến giao thông, như bảo trì đường, xây dựng cầu, đèn giao thông, biển báo, dự án mở rộng đường ...

Phí đường bộ có thể được thu thông qua các hình thức như thuế ô tô, thuế xăng dầu, thu phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ cho xe tải, phí đăng ký xe, phí kiểm định, và các loại phí khác liên quan đến hoạt động giao thông và sử dụng đường bộ.

Mục đích chính của việc thu phí đường bộ là tạo nguồn tài chính để duy trì, phát triển và nâng cao hệ thống giao thông đường bộ, cải thiện điều kiện di chuyển, an toàn giao thông và dịch vụ giao thông cho cộng đồng.

Điều 4 của Thông tư 70/2021/TT-BTC quy định rằng các tổ chức và cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý phương tiện giao thông đường bộ (gọi là chủ phương tiện) là người phải nộp phí sử dụng đường bộ.

Cụ thể, Điều 2 của Thông tư 70/2021/TT-BTC xác định các đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ bao gồm: các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký, kiểm định để lưu hành. Tức là, các phương tiện giao thông ấy phải có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định, bao gồm: Ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự ô tô đăng ký, kiểm định để lưu hành.

Tham khảo đến Nghị định 100/2019/NĐ-CP, hiện nay không có quy định xử phạt đối với việc các chủ xe không nộp phí bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, dù không bị xử phạt, khi đến thời hạn kiểm định, đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí bảo trì đường bộ mà chủ phương tiện chưa nộp trước đó.

Điều này được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư 70/2021/TT-BTC. Theo quy định, trong trường hợp chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ đăng kiểm trước đúng thời hạn quy định, chủ phương tiện phải nộp không chỉ số phí cho chu kỳ tiếp theo mà còn số phí chưa nộp của chu kỳ trước.

Nếu chu kỳ đăng kiểm có thời gian trước ngày 01/01/2013, thì thời điểm tính phí bắt đầu từ ngày 01/01/2013. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí chưa nộp của chu kỳ trước đó, số phí này được tính theo mức thu phí của một tháng nhân với thời gian chậm nộp.

Do đó, dù không bị xử phạt, khi phát hiện ô tô đã quá hạn nộp phí sử dụng đường bộ, chủ xe nên tự nguyện nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định để tránh bị truy thu số phí chưa nộp và duy trì đúng quy định pháp luật.

(Theo VTC).

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.