Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

10/03/2017 Admin 0
Trong khi Trường Hải áp dụng cách giảm giá, ưu đãi liên tục cho khách hàng thì Toyota chỉ có một chiều tăng.
Cuộc chiến giá xe giữa Toyota và Trường Hải

Đức Huy
Đồ họa: Việt Chung

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.