Cho phép chuyển nhượng lại với xe ngoại giao

10/03/2017 Admin 0

CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TRỞ LẠI

VỚI XE NGOẠI GIAO

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng xe ôtô của đối tượng ngoại giao đã tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013.


Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các trường hợp xe ôtô, xe máy của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 1/11/2013) nay sẽ được chuyển nhượng, áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế nay thay đổi mục đích sử dụng khác.

Theo Quyết định 53/2013 của Thủ tướng, đối với những xe ôtô, xe máy (mới 100%) của cá nhân người nước ngoài khi chuyển nhượng lại cho người Việt Nam, điều kiện bắt buộc là phải sử dụng ít nhất từ 24 tháng trở lên, thời gian bắt buộc đối với các tổ chức nước ngoài là tối thiểu 12 tháng. Ngoài ra, đối với xe đã qua sử dụng (bao gồm cả xe môtô và ôtô) tại thời điểm chuyển nhượng mà thời gian sản xuất quá 5 năm thì không được phép chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân là người Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài Chính cũng đề xuất cụ thể về quy định về thuế phải nộp khi chuyển nhượng là: Số thuế nhập khẩu phải nộp = giá tính thuế x thuế suất (không áp dụng thuế hỗn hợp theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 3/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với xe của cá nhân (tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) nay cá nhân đã về nước, có ủy quyền cho cơ quan ngoại giao đại diện bảo quản xe mà chưa thực hiện thu hồi đăng ký, biển số thì cơ quan đại diện phải thực hiện xóa sổ đăng ký, lưu hành xe trước khi cung cấp danh sách cho Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng các trường hợp thuộc danh sách do các cơ quan đại diện cung cấp.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngoại giao, Công an hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Theo báo Dân Trí

 

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.