Chính Thức Cho Đấu Giá Biển Số Xe Máy, Giá Khởi Điểm 5 Triệu

Chính Thức Cho Đấu Giá Biển Số Xe Máy, Giá Khởi Điểm 5 Triệu

02/07/2024 Admin admin 0

CHÍNH THỨC CHO ĐẤU GIÁ BIỂN SỐ XE MÁY,

GIÁ KHỞI ĐIỂM 5 TRIỆU

 

Luật Trật tự ATGT đường bộ vừa được Quốc hội thông qua chiều 27/6 đã cho phép đấu giá biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy.

 

Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá không thấp hơn 40 triệu đồng; giá khởi điểm một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá không thấp hơn 5 triệu đồng.

 

Tiền đặt trước không thấp hơn giá khởi điểm của loại biển số xe đưa ra đấu giá.

Khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe đưa ra đấu giá thì người đó được xác định là người trúng đấu giá biển số xe.

 

Đăng ký xe và biển số xe trúng đấu giá sau khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe gắn biển số xe trúng đấu giá được quản lý, cấp, thu hồi theo quy định tại Điều 39 của Luật này.

 

Phân loại các biển số xe

Cũng tại Điều 36, Luật Trật tự ATGT đường bộ quy định về phân loại các biển số xe. Cụ thể:

+ Biển số xe nền màu xanh, chữ và số màu trắng cấp cho xe của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Biển số xe nền màu đỏ, chữ và số màu trắng cấp cho xe quân sự;

+ Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải;

+ Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước;

+ Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "NG" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó;

+ Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có ký hiệu "QT" màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó;

+ Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "CV" cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế;

+ Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu "NN" cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.

(Theo Báo GT)

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.