Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

05/09/2023 Admin admin 0

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH XẤU THÌ ĐỔI SANG BIỂN SỐ MỚI ĐẸP HƠN

 ĐƯỢC KHÔNG?

Theo đó, có 2 cách để có biển số đẹp:

Cách thứ nhất: Bán, tặng cho xe và không đăng ký xe trong thời gian 5 năm

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số xe này sẽ được giữ lại trong thời gian 5 năm kể từ ngày thu hồi. Sau 5 năm, nếu chủ xe chưa đăng ký xe khác thì số biển số này sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Do đó, nếu muốn bỏ biển số định danh cũ, chủ xe có thể làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe (bán, tặng cho người khác) đang gắn biển số xấu.

Sau đó tiến hành thủ tục thu hồi biển số và không làm thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày biển số xấu bị thu hồi.

 

Cách thứ 2: Mua thêm xe mới để có biển số định danh khác

Thông tư 24/2023/TT-BCA chỉ quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã số định danh của chủ xe nhưng không giới hạn số lượng biển số định danh của một cá nhân, tổ chức.

Do đó, mỗi người có thể sở hữu nhiều biển số định danh và khi làm thủ tục đăng ký xe mới, chủ xe sẽ được cấp thêm biển số mới.

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.