7 Trường hợp cần đổi đăng ký xe theo thông tư 24

7 Trường hợp cần đổi đăng ký xe theo thông tư 24

16/10/2023 Admin admin 0

7 TRƯỜNG HỢP CẦN ĐỔI ĐĂNG KÝ XE NẾU KHÔNG

SẼ BỊ PHẠT

Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Bộ Công an ban hành ngày 1/7/2023. Những trường hợp sau đây cần phải đổi giấy đăng ký xe, thủ tục cấp đổi đăng ký xe:

1. Xe cải tạo

2. Xe thay đổi màu sơn

3. Xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại

4. Gia hạn chứng nhận đăng ký xe

5. Thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ)

6. Chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách

7. Biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư 24.

Các trường hợp nêu trên nếu chủ xe không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện thủ tục đổi giấy đăng ký xe

Căn cứ Điều 18 Thông tư 24, các bước đổi giấy đăng ký xe thực hiện như sau:

Bước 1: Kê khai đăng ký xe.

- Chủ xe truy cập Cổng dịch vụ công Quốc > Chọn mục cấp đổi hoặc cấp lại chứng nhận đăng ký xe phủ hợp.

- Kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp lệ phí.

Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ gửi thông báo nộp lệ phí trên cổng dịch vụ công để trả kết quả.

Bước 3: Nhận giấy đăng ký xe.

Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe từ dịch vụ bưu chính công ích.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.