179 xe ô tô ngoại giao chờ chuyển nhượng

179 xe ô tô ngoại giao chờ chuyển nhượng

10/03/2017 Admin 0

179 XE Ô TÔ NGOẠI GIAO CHỜ CHUYỂN NHƯỢNG

 

(HQ Online)- Theo danh sách của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam cung cấp cho cơ quan Hải quan, hiện có 179 xe ô tô tạm nhập của của đối tượng ưu đãi miễn trừ, đang chờ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong 179 xe trên, có 2 xe ô tô tạm nhập của cá nhân và 177 xe ô tô tạm nhập của cơ quan. Tổng cục Hải quan trên cơ sở danh sách xe ô tô tạm nhập của cơ quan, cá nhân do các cơ quan đại diện ngoại giao cung cấp tiếp tục gửi tới cục hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao, đối với xe ô tô tạm nhập của đối tượng ưu đãi miễn trừ đã tạm nhập khẩu trước ngày Quyết định 53/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 1-11-2013), khi thực hiện chuyển nhượng được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa NK, tạm NK miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng, nếu thuộc các trường hợp sau:

Cụ thể, đối với xe của cơ quan đảm bảo các điều kiện về chuyển nhượng quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan; đồng thời phải thuộc danh sách xe do Tổng cục Hải quan thông báo.

Đối với xe ô tô của cá nhân, chủ xe thực hiện chuyển nhượng do kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc chuyển nhượng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, thực hiện như sau:

Đối với cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì xe phải có văn bản ủy quyền cho cơ quan Đại diện thực hiện chuyển nhượng xe trong thời hạn quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC.

Chủ xe đã kết thúc nhiệm kỳ về nước, đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe và có văn bản ủy quyền cho cơ quan Đại diện làm thủ tục thanh lý nhưng quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ công tác (thời hạn công tác ghi trên chứng minh thư ngoại giao); đồng thời cũng thuộc danh sách do Tổng cục Hải quan thông báo.

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.