Làm thế nào để biết máy đo tốc độ chính xác?

Làm thế nào để biết máy đo tốc độ chính xác?

16/10/2017 Admin admin 0

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MÁY ĐO TỐC ĐỘ CHÍNH XÁC?

Hỏi: Thời gian qua, có một số trường hợp phản ánh việc họ nghi ngờ độ chính xác của máy đo tốc độ của lực lượng CSGT. Xin hỏi, việc quản lý, sử dụng máy đo tốc độ được thực hiện như thế nào? Nếu nghi ngờ kết quả thì khiếu nại đến đâu?

Trả lời:

Theo quy định, cấn bộ chiến sỹ được giao nhiệm vụ phải thực hiện theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 165/2013/ N Đ-CP và chịu trách nhiệm sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Kết quả thu thập được được sử dụng khi bảo đảm các điều kiện như: được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phải được kiểm định…

Như vậy, việc sử dụng thiết bị của lực lượng CSGT được quy định rất chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.

Trường hợp, người vi phạm có thắc mắc, việc khiếu nại được thực hiện theo đúng Luật khiếu nại, thông tư 68/2013/TT-BCA và thông tư 11/2015 của Bộ Công an. Theo đó, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị công an cấp nào thì cán bộ xử lý đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị CA cấp đó thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Cục CSGT)