Đổi Giấy Phép Lái Xe Chỉ Mất 5 Ngày Từ Ngày 1.6.2024

Đổi Giấy Phép Lái Xe Chỉ Mất 5 Ngày Từ Ngày 1.6.2024

05/06/2024 Admin admin 0

ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE TỪ THÁNG 6.2024 CHỈ MẤT

CÓ 5 NGÀY

 

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực từ 01.06.2024, thì trình tự thực hiện đổi giấy phép lái xe mới, sẽ thực hiện như sau:

+ Sở GTVT kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, sẽ thông báo cho cá nhân (trực tiếp hoặc bằng văn bản, hoặc qua hệ thống dịch vụ công) trong thời hạn 2 ngày làm việc

+ Cá nhân nộp hồ sơ: có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe khi được tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ theo đúng quy định, Sở GTVT thực hiện việc đổi giấy phép lái xe, trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo quy định và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

(Theo Báo Lao Động)

#Bộ Giao thông vận tải

#Giấy phép lái xe

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.