Hướng dẫn thủ tục sang tên ôtô, xe máy 2016

Hướng dẫn thủ tục sang tên ôtô, xe máy 2016

10/03/2017 Admin 0

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC SANG TÊN ÔTÔ, XE MÁY

Theo quy định tại Mục B phần II của Thông tư số 06/2009/ TT- BCA (C11) ngày 11-3-2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009 và thay thế các Thông tư 01/2007/TT- BCA (C11), Thông tư 12/2008/TT- BCA (C11) của Bộ Công an, thủ tục sang tên đổi chủ cho phương tiện giao thông gồm những giấy tờ sau:

                                                                                 

1.  Hồ sơ đăng ký sang tên, đổi chủ ô tô, xe máy bao gồm:

a)  Đối với xe sang tên, đổi chủ trong tỉnh, thành phố thuộc tỉnh yêu cầu:

+   Giấy khai đăng ký sang tên;

+   Giấy đăng ký xe;

+   Chứng từ mua bán, chuyển nhượng, thanh lý, tặng cho xe theo quy định;

+   Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định. (Nếu được miễn thì cần có xác nhận miễn thuế của cơ quan thuế);

+   Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng xe.

 b)  Xe sang tên và di chuyển đi tỉnh, thành phố khác gồm:

 +   Giấy khai sang tên di chuyển;

 +   Giấy đăng ký xe;

 +   Các chứng từ hợp lệ mua bán, chuyển nhượng, thanh lý, tặng cho theo quy định. (Nếu được miễn thì cần có xác nhận miễn thuế của cơ quan thuế);

 +   Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng xe.

 +   Phải nộp lại biển số xe.

2. Một số lưu ý về vấn đề mua bán, chuyển nhượng xe

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển nhượng, mua bán xe, người mua xe phải đến Phòng Cảnh sát giao thông (Nơi đăng ký thường trú) làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe (hoặc ủy quyền cho người khác) làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký.

 Chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ họ, tên của hai vợ chồng trong giấy khai đăng ký và có chữ ký của hai vợ chồng. Trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký trước ngày 18 -10 -2001, nay có nguyện vọng đổi lại để ghi đủ tên cả hai vợ chồng thì phải làm lại giấy khai đăng ký xe có đủ chữ ký của vợ và chồng.!
Tư vấn bởi P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

 

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.