XE ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU CÓ THỂ BẤM BIỂN TRÊN VNEID TỪ 1/8/024

XE ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU CÓ THỂ BẤM BIỂN TRÊN VNEID TỪ 1/8/024

10/07/2024 Admin admin 0

TỪ 1/8, XE ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU TIÊN CÓ THỂ BẤM BIỂN TRÊN VNeID

 

Ngày 6/7, Bộ Công an cho biết Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024  đã được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 và Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023.

 

Theo đó, Thông tư này bổ sung quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu. Cụ thể, từ ngày 1/8, công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

 

Thông tư quy định, chủ xe sẽ không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe mà đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Trường hợp chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

 

Chủ xe có thể thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này.

 

Cổng dịch vụ công, VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên VNeID để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, VNeID.

 

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, VNeID sẽ thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí;

 

Cán bộ đăng ký xe sau đó thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe; in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe... và trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

 

(Theo Báo Dân Trí).

 

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.