Thủ tục sang tên xe máy cũ theo thông tư 24/2023/TT-BCA

Thủ tục sang tên xe máy cũ theo thông tư 24/2023/TT-BCA

19/07/2023 Admin admin 0

THỦ TỤC SANG TÊN XE MÁY CŨ TỪ 15/8/2023

a. Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đang quản lý hồ sơ đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi đăng ký xe và biển số xe.

b. Tổ chức, cá nhân : đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe nơi có trụ sở, cư trú quy định tại Điều 4 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Giấy tờ phải xuất trình bao gồm:  (được quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

- Giấy khai đăng ký xe, trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết, chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của xe.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (có dán bản chà số máy, số khung xe và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe).

c. Trường hợp cơ quan quản lý hồ sơ cùng là cơ quan giải quyết đăng ký sang tên xe thì không phải làm thủ tục thu hồi.

- Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thay chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.