Mất giấy đăng ký xe máy làm lại như thế nào?

Mất giấy đăng ký xe máy làm lại như thế nào?

30/08/2023 Admin admin 0

MẤT GIẤY ĐĂNG KÝ XE MÁY LÀM LẠI NHƯ THẾ NÀO?

“Xin cho tôi hỏi mất giấy đăng ký xe máy làm lại như thế nào? Số tiền và thời gian làm lại là bao nhiêu?” - Độc giả Tấn Đạt.

1. Hồ sơ cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất:

Cụ thể tại Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định hồ sơ cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất như sau:

(1) Giấy khai đăng ký xe.

(2) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA:

- Chủ xe là người Việt Nam: Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu.

- Đối với lực lượng vũ trang: Xuất trình chứng minh Công an nhân dân hoặc chứng minh Quân đội nhân dân hoặc giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị công tác từ cấp trung đoàn, phòng, Công an cấp huyện hoặc tương đương trở lên (trường hợp chưa được cấp giấy chứng minh của lực lượng vũ trang).

2. Thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất

Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe như sau:

- Cách 1: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe (trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 số hoặc 4 số)

+ Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA và gửi đính kèm bản quét (scan) bản chà số máy, số khung theo quy định trên cổng dịch vụ công;

+ Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe gửi thông báo cho chủ xe để nộp lệ phí đăng ký xe, phí dịch vụ bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công để trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

+ Chủ xe nhận chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe theo quy định từ dịch vụ bưu chính công ích.

- Cách 2: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

+ Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA, nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA và nộp lệ phí theo quy định; chủ xe không phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, thay đổi màu sơn);

+ Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 hoặc 4 số đó).

3. Lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe máy kèm theo biển số (áp dụng chung cho cả 3 khu vực I, II, III) là 50.000 đồng/lần/xe.

Nếu không kèm theo biển số là 30.000 đồng/lần/xe.

4. Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe máy bị mất

Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe bị mất được quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi giải quyết thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe là 30 ngày; thời hạn xác minh không tính vào thời hạn giải quyết cấp lại chứng nhận đăng ký xe theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA:

Cấp chứng nhận đăng ký xe: Không quá 02 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.