Hỗ trợ thủ tục làm lại đăng kiểm xe ô tô

Hỗ trợ thủ tục làm lại đăng kiểm xe ô tô

10/03/2017 Admin 0

 

Chu kỳ kiểm định kỹ thuật phương tiện GTCG đường bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2009/TT/BGTVT ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải)

 

                 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2009/TT/BGTVT ngày 26/06/2009 của Bộ trưởng BGTVT)

 

LOẠI PHƯƠNG TIỆN
CHU KỲ (tháng)
Chu kỳ đầu
Chu kỳ
định kỳ
ÔTÔ TẢI (chở hàng hoá), ÔTÔ CHUYÊN DÙNG.

- Xe nhập khẩu chưa qua sử dụng; Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.
- Xe có cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc cải tạo một trong các hệ thống lái, phanh, treo và truyền lực.

ÔTÔ CON (kể cả ôtô con chuyên dùng) đến 09 chỗ (kể cả người lái):

- Xe nhập khẩu chưa qua sử dụng; Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải.
- Xe có cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc cải tạo một trong các hệ thống lái, phanh, treo và truyền lực.
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải.

 
24
12
 
 
 
 

24
30
 
 
18
24
 

12
06
 
 
 
 
 
12
18
 
 
06
12
ÔTÔ KHÁCH TRÊN 09 CHỖ (kể cả người lái):

- Xe nhập khẩu chưa qua sử dụng; Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải.
- Xe có cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc cải tạo một trong các hệ thống lái, phanh, treo và truyền lực
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải.


 
18
24


12
18
 
 

06
12


06
12
PHƯƠNG TIỆN BA BÁNH CÓ ĐỘNG CƠ
 
- Xe nhập khẩu chưa qua sử dụng; Xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải.
- Xe có cải tạo thay đổi tính năng sử dụng hoặc cải tạo một trong các hệ thống lái, phanh, treo và truyền lực
          + Có kinh doanh vận tải.
          + Không kinh doanh vận tải
 
 
 
24
30
 
 
18
24
 
 
 
12
24
 
 
06
12
-Tất cả các loại phương tiện đã sản xuất hơn 7 năm
 
06
- Ô tô con năm sản xuất từ 07 đến 12 năm   12

 

+ Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với phương tiện mới 100%. 
 

Chu kỳ kiểm định đối với xe cũ:

- Tất cả các ôtô khách (bao gồm các ô tô chở người trên 09 chỗ kể cả chỗ người lái) có thời gian sử dụng tính từ năm  sản xuất từ 15 năm trở lên, và ô tô tải các loại (bao gồm ô tô tải, tải chuyên dùng) có thời gian sử dụng tính từ năm sản xuất từ 20 năm trở lên: 

 

Loại phương tiện
Thời gian sử dụng (năm)
Chu kỳ (tháng)
Ô tô khách
Từ 15 năm trở lên
03
Ô tô tải, tải chuyên dùng
Từ 20 năm trở lên
03
 

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.