Dịch vụ sang tên xe tại Sóc Sơn

Dịch vụ sang tên xe tại Sóc Sơn

24/10/2017 Admin admin 0

DỊCH VỤ SANG TÊN XE TẠI HUYỆN SÓC SƠN Thông tư số 36 của bộ Công an, quy định: “Trong thời...

Đọc thêm
Dịch vụ sang tên xe tại Quốc Oai

Dịch vụ sang tên xe tại Quốc Oai

24/10/2017 Admin admin 0

DỊCH VỤ SANG TÊN XE TẠI HUYỆN QUỐC OAI Hiện nay, trên cả nước việc mua bán, thừa kế, cho, tặng xe thường ít khi làm thủ tục sang tên,...

Đọc thêm
Dịch vụ sang tên xe tại Đông Anh

Dịch vụ sang tên xe tại Đông Anh

24/10/2017 Admin admin 0

DỊCH VỤ SANG TÊN XE TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH Theo điểm b, khoản 1, Điều 30 Nghị định 46 ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy...

Đọc thêm
Dịch vụ sang tên xe tại Chương Mỹ

Dịch vụ sang tên xe tại Chương Mỹ

24/10/2017 Admin admin 0

DỊCH VỤ SANG TÊN XE TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ Thông qua công tác đăng ký, cấp biển số, điều tra, giải quyết tai nạn giao...

Đọc thêm